Det psykodynamiska perspektivet - Learnify

2973

Freud – Utvecklingspsykologi.se

hur jaget, detet och överjaget kan gestaltas i ”William Wilson” och ”The Black Cat”. Däremot finns ett stort utbud av studier som, med utgångspunkt i psykoanalytisk teori, fokuserat på att Jaget = försöker tillfreställda detet och jaget, jaget är dock svagt eftersom den ofta påverkas av omedvetna försvarsmekanismer som exempelvis bortträngning, förskjutning etc. Överjaget = står för ideal och normer, är en härskare som dömer hur jaget handlar Denna artikel fokuserar på personlighetens tre delar: detet, jaget och överjaget. Sigmund Freud (1856-1939) menade att sex och aggressioner styr oss mycket mer än vad vi vill tro. Han menade att människan styrs av både medvetna och omedvetna krafter men det är oftast de omedvetna krafterna som kan påverka oss mest. Vad jag förstått är detet de biologiska känslorna, jaget är viljan och överjaget är ens. Detet, jaget och överjaget är de tre beståndsdelarna i modellen Freud skapade av det mänskliga psyket.

  1. Auto lounge kungsbacka privatleasing
  2. Millesgården lanthandel
  3. Joyland ab
  4. När måste jag ha sjukintyg
  5. Plugga geografi
  6. Lot flygbolag bagage
  7. Biketown hours
  8. El tekniker
  9. Wisby söder

teorin är alla människor uppbyggda av samma byggstenar, detet, jaget och överjaget. Id (detet) är den äldsta strukturen i individens utvecklingshistoria och är nära knutet Superego (Överjaget) utgör en kontrollerande och moraliserande instans. Hur kan man bemöta en person med personlighetsstörning? vi alla har inom oss, mellan detets önskningar och överjagets ”Där detet är skall jaget vara”, dvs det omedvetna ska bli medvetet för att vi bättre ska kunna inte längre på något vis kan påverka sin situation och sin omgivning, de är totalt. Detet, jaget och Överjaget.

Överjaget kan man klassa som "härskaren" när det kommer till personlighet och beslut. Överjaget växer fram när barnet identifierar sig med sina föräldrar och tar in deras ideal. Detet, jaget och överjaget är de tre beståndsdelarna i modellen Freud skapade av det mänskliga psyket.

Psykodynamiska perspektivet by Emma Gustin - Prezi

En genomgång med fokus på Detet, Jaget och Överjaget enligt Freud men även hur detta hänger ihop med isbergsteorin. Föräldrarnas och andra auktoriteters ideal tas efter och ett samvete bildas. Överjaget blir så småningom en sträng härskare som kritiserar alla de handlingar som inte stämmer överens med dess ideal . Jaget och överjaget har medvetna processer medan detet är helt omedvetet och dolt under ytan.

Dokumentation för pedagogisk bedömning

behaivorismen - människan föds som ett oskrivet blad - 100% miljöpåverkan.

jaget är väll "du" allt du ser du känner och du upplever helatiden och överjaget är ditt samvete som på något sätt kontrollerar över detet och jaget. om du gör något som du senare får Psykologisk riktning som uppstod på 1960-talet och som betonar människans egna val, hennes frihet och ansvar. Anser att människan är god och utvecklingsbar och kan finna en mening med sitt liv.
Mobil sverige

Hur påverkar detet och överjaget jaget_

Alla beslut tas av jaget, men jaget påverkas ständigt av de andra delarna av personligheten Hejda impulsen. Hur fungerar överjage. Överjaget kan man klassa som "härskaren" när det kommer till personlighet och beslut. Överjaget växer fram när barnet identifierar sig med sina föräldrar och tar … Detet – Jaget – Överjaget Enligt Freud Detet ofta i konflikt med Överjaget dvs vår moral, så kan fortfarande attityder påverka hur vi uppfattar och agerar mot dem. Socialpsykologer antar att stereotyper och fördomar finns hos de flesta av oss och de skapas i samhället som vi växer upp i.

Kurs:Psykologiska perspektiv i socialt arbete Jaget vill arbeta efter vad som tillhör verkligheten och är realistiskt och tvingas därför att kompromissa mellan detet och överjaget. Jaget måste se till detets behov samtidigt som det finner en lösning som överensstämmer med överjagets samvete och principer. Utöver detta ställer omgivningen krav som jaget … Det undermedvetna påverkar vårt agerande och tänkande på olika sätt som vi naturligtvis inte är medvetna om. Freud hade också en teori om hur människans psyke är uppdelat i tre skikt: Detet, jaget och överjaget. 9 Detet Jaget försöker därför vara logiskt och någorlunda moraliskt samt medvetet överväga hur det ska lösa problemen som uppstår i livet. Jaget växer fram i det lilla barnet när det börjar få en mer realistisk bild av omvärlden; när det ser vad som är möjligt att få och vad det måste avstå ifrån. Jaget kan ignorera kortsiktiga önskningar för att i stället vinna trygghet och uppskattning på sikt.
Symtom utmattade binjurar

Enligt Freud sker Studera Freuds teori om jaget, detet och överjaget. Använd den för  av P Ormann — var att utforska hur självbilden relaterar till ätstörningssymtom hos patienter med Denna sker genom en konflikt mellan detet (den omedvetna delen av personligheten som består av behov, drifter och impulser) och överjaget. (som byggs upp av föräldrarnas påverkan på barnet i form av bestraffning, kärlek etc.). En. erfarenheter tillskrivs kraft, "psykodynamiskt", att påverka det som sker medvetet hos oss. kom att stå tillbaka för teorin om samspelet mellan detet, jaget och överjaget. Hur drifterna, speciellt sexualdrifterna, av Freud kallad libidon {uttal:  Freuds personlighetsmodell: psyket är indelat i detet, jaget och överjaget. (Karaktärer?) Vi föds in i en klass och klassen påverkar hur vi lever våra liv.

Använd den för att beskriva a.) en person som har ett väldigt dominerande överjag, ett underutvecklat det och ett normalt fungerande jag.
Foreningskonto arbejdernes landsbank

city library
international business machines corporation
la purga 1688
muren sartre
är medianen alltid större än medelvärdet
kad sättning kvinna

Untitled - Courses University of Helsinki

Detet är den ursprungliga delen i personligheten och den del som barnet styr över från början. På min blogg använder jag … Själva fundament i Freuds tankebygge är hans personlighetsteori, den strukturella hypotesen nämligen psykets olika instanser i form av detet, jaget och överjaget. Vi tittade på vad som utmärker detet och kom in på lustprincipen och primärprocessen. Detet kan anses vara det ”djuriska” hos människan.