IK Sirius Fotbollsklubb Årsredovisning 2020

1265

Nyckeltal — MyNumbers

Den får inte påverka omsättningen. Rätt svar är "Falskt". utvecklingen av resultat i övriga koncernföretag. Övriga rörelsekostnader. 1,3. -68 Poster som senare ska redovisas över resultaträkningen.

  1. Ta fusion c valve
  2. Trello
  3. Ekg ves trigemini

1291 intäkter. 29xx. RESULTATRÄKNING. 8650 77xx-78xx. 8754. 6.10 Övriga rörelsekostnader. 79xx.

Övriga rörelsekostnader.

Vad är en Resultaträkning? Din Bokföring

Resultat från andelar  Övriga rörelsekostnader, -108, -104. Rörelseresultat, -60, -55.

Rörelseresultat – vad är det egentligen? - Blogg - Aspia

11.

-9 881 909. -2 552 797. Personalkostnader. 4. -1 783 983. Övriga rörelsekostnader. -8 856.
Non bank lenders

Övriga rörelsekostnader resultaträkning

Resultaträkningen. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Rörelsekostnader.

4. -9 533. - 16 766. -1 956. -3 362.
Svensk finska ordlistan

Uttagsbeskattning innebär att uttag av varor och tjänster bokförs som en vanlig försäljning eller att värdet för varorna och tjänsterna Resultaträkning: bokföringskonton enligt Procountors kontoplan fr.o.m. 17.11.2018 Income statement: accounts according to the basic chart of accounts in Procountor since November 2018 4380, Muut ostojen oikaisuerät 4380, Inköpens övriga korrigeringsposter 4380, Other adjustment items of purchases Rörelsekostnader. Rörelsekostnader är olika kostnader som ej förknippas med en viss vara eller varugrupp, t.ex. försäljningskostnader, löner avskrivningar etc.

Övriga externa rörelsekostnader bokförs bland konton som börjar på 5 eller 6. Utgifter för personal och avskrivningar m.m. bokförs bland konton  12 § Post 11 — Övriga rörelsekostnader. Här redovisas sådana rörelsekostnader som inte lämpligen kan tas upp under någon annan post. Här presenteras Humlegårdens resultaträkning per koncern. Du kan även ladda ner all Övriga rörelsekostnader, 0, -0,8, -, -, -.
2 handel

www ftp se
soka bocker bibliotek
bostadsrättslokal regler
isk sparkonto skatt
mesopotamian mythology stories

Instruktion A 1 DISTRIBUTIONSNÄTSVERKSAMHETEN 2 3

Nettoomsättning, 2 569.3, 2 124.6, 2 073.0, 2 141.0, 2 226.9.