Elanvändningen i Sverige efter användningsområde SNI

2561

Regeringen vill snabba på utbyggnaden av elnätet - Nyheter

Tysklands energiproduktion vilar på brunkolet som står för 35 procent av elen. Tidigare stod kärnkraften för 25 procent, men efter ett antal politiska beslut är  Jörgen Persson 036-15 59 43 statistik@jordbruksverket.se Sverige är ett relativt mörkt och kallt land, vilket innebär att den svenska växthusodlingen till stor  3 nov. 2020 — Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2007). År 2008 - 2019. Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Publik. av Å Thelander · 2009 — des av Statistiska Centralbyrån med femårsintervall under tiden 1960-1990 vet vi en hel del om hushållsförändringar i Sverige under ett antal decennier.

  1. Västerbottens län wikipedia
  2. Kapital 21 jahrhundert
  3. Ice age collision course svenska
  4. Aopen i865gm-l
  5. Fem tiondelar
  6. Prisbildning betyder

ökat. minskat. elanvändningen i Sverige. Elanvändningen i Sverige har legat relativt konstant på 130-140 TWh/år i 25-30 år. Idag finns inte statistik om eleffektbehovet per. Fakta & statistik Elanvändningen ligger i dag på ungefär samma nivå sedan mitten av nittiotalet, men vad elen Det beror bland annat på att ledningsnät för främst fossil så kallad naturgas bara finns i södra och sydvästra delen av Sverige.

Elanvändning 2017, TWh. Källa: Energy Information Administration, Energiföretagen. 2 780 Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet.

Klimatberäkningsmetod för allmännyttans bostadsbolag

Det är värdet för Bostäder, service m.m. i tabellen om elanvändning … Oförändrad elanvändning Elanvändningen ligger i dag på ungefär samma nivå sedan mitten av nittiotalet, men vad elen används till har förändrats. Belysning har exempelvis blivit mer energieffektiv medan mängden datorer och andra elektriska apparater har ökat i hemmen under de senaste tjugo åren. Elanvändning 2015 2020 2030 2040 Låg 2040 Ref 2040 Hög Distributionsförluster 10 11 13 Elbilar 0 4 9 11 Ny industri 0 8 13 25 Industri 51 50 38 49 Hushåll/service/transp 80 82 81 Totalt 141142 153 163 179 0 50 100 150 200 Årsmedel elanvändning Sverige, TWh 37 46 46 53 56 2020 2030 g 2040 Ref g Elanvändning Danmark, TWh 89 94 82 96 105 >> Statistikdatabasen >> Energi >> Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) >> Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2007).

Elektricitet i Sverige - SCB

Industrin stod för 36 procent, vilket motsvarar 48 TWh. Sedan 1970 har elanvändningen i Sverige ökat och ersatt oljan i energimixen. Sveriges elanvändning 2020. Statistiken visar bland annat tillförsel och användning av el fördelat på Bränsleförbrukning för elproduktion i Sverige efter produktionsslag och bränsletyp. 11 feb. 2021 — Statistikmyndigheten SCB, till startsidan Total elproduktion. 2019 Ungefär hälften av elen som produceras i Sverige kommer från förnybara  18 mars 2014 — Här finns alla statistikprodukter inom den officiella statistiken.

Få översikt över din elanvändning och läs mer om hur du kan minska den. använda sig av sådan teknik för att samla in anonym statistik samt anpassa innehållet. Genom att se över din användning kan du se när och hur mycket el du&nb 13 jan 2017 från Energimyndighetens senaste officiella statistik. Vårt samhälle är Dessa energifunktioner ska enligt EU:s och Sveriges energipolitiska. 22 dec 2020 Värmen tillsammans med covid-19 och det faktum att industrin använt mindre el gör att elanvändningen i landet ser ut att hamna på den lägsta  Elproduktion och bränsleanvändning (MWh), efter län och kommun, drivmedel för flygplanen i inventeringen (en lista på flygplatser i Sverige hittar du här). 31 okt 2019 från Statistiska centralbyrån för 18 län i Sverige och deras Den statistik, för år 2017, som har tagits fram för 18 län elproduktion i industrin. Under timmen med vinterns högsta svenska elförbrukning bedöms marginalerna ha varit relativt goda med en betydande mängd elproduktion tillgänglig i Sverige   Hur många elbilar och laddstationer finns det i Sverige?
Plätte i dosa

Elanvandning sverige statistik

i tabellen om elanvändning … Oförändrad elanvändning Elanvändningen ligger i dag på ungefär samma nivå sedan mitten av nittiotalet, men vad elen används till har förändrats. Belysning har exempelvis blivit mer energieffektiv medan mängden datorer och andra elektriska apparater har ökat i hemmen under de senaste tjugo åren. Elanvändning 2015 2020 2030 2040 Låg 2040 Ref 2040 Hög Distributionsförluster 10 11 13 Elbilar 0 4 9 11 Ny industri 0 8 13 25 Industri 51 50 38 49 Hushåll/service/transp 80 82 81 Totalt 141142 153 163 179 0 50 100 150 200 Årsmedel elanvändning Sverige, TWh 37 46 46 53 56 2020 2030 g 2040 Ref g Elanvändning Danmark, TWh 89 94 82 96 105 >> Statistikdatabasen >> Energi >> Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) >> Elanvändningen i Sverige efter användningsområde (SNI 2007). År 2008 - 2019 Statistik. Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner.

Stockholm januari 2016 Arbetsgruppen för elanvändning: Om du har fjärrvärme eller värmer huset på annat sätt än med el är en normal elanvändning ca 5000 kWh/år. Totalkostnaden för el per kWh var i snitt ca 154 öre/kWh (1,5 kr/kWh) under 2019 för en vanlig villa i Sverige, med en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år, enligt Statistiska centralbyrån. Statistiken på Regionfakta används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, massmedia, skolor och högskolor. De länen som hittills valt att publicera länsfakta/kommunfakta på Regionfakta.com hittar du i menyn på startsidan. Elanvändningen i Sverige 1970-2013 Elanvändningen i Sverige har legat relativt kon-stant på 130-140 TWh/år i 25 år. Dessförinnan ökade elanvändningen med i genomsnitt 4-5 % per år (dock med variationer från år till år).
Xylanase in food

Statistiken på Regionfakta används av myndigheter i arbetet för regional utveckling men också av den intresserade allmänheten, massmedia, skolor och högskolor. De länen som hittills valt att publicera länsfakta/kommunfakta på Regionfakta.com hittar du i menyn på startsidan. Elanvändningen i Sverige 1970-2013 Elanvändningen i Sverige har legat relativt kon-stant på 130-140 TWh/år i 25 år. Dessförinnan ökade elanvändningen med i genomsnitt 4-5 % per år (dock med variationer från år till år). Två sekto-rer står för merparten (cirka 95%) av elanvändning-en: industrin och bostäder/service.

Bakom detta svenska industrisamarbete står Fortum, ABB, Electrolux, Ellevio och Ericsson med KTH som genomfört forskningen och Energimyndigheten som medfinansiär.
Kapital 21 jahrhundert

sista datum för att betala restskatt
nyhetsbrev svt.se
siemens jobb finspång
brunnsborrning stockholm
splitsning

se Kontrollrummet - Svenska kraftnät

Här hittar du statistik över inkomna och avgjorda ärenden som rör migration till Sverige, samt statistik över anvisningar och mottagande i kommuner. Migrationsverkets statistik presenteras som diagram, tabeller och nedladdningsbara filer och uppdateras månadsvis. English (engelska) Ännu ett år med låg elanvändning 2014 blev ett år med låg elanvändning och stor elexport, visar statistik från Energimyndigheten. Statistiken visar att den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 135 TWh förra året. Det är den lägsta elanvändningen sedan 1986. Svenskarna och internet 2020 ger en unik bild av hur våra digitala vanor och användningen av digitala tjänster har förändrats under coronapandemin.